top of page
  • Writer's pictureVintcom Technologies

Informatica ได้รับการเสนอชื่อโดย Gartner ให้เป็นผู้นำใน 5 อันดับของรายงาน magic quadrant

Updated: Mar 1, 2022


Informatica ได้รับการเสนอชื่อโดย Gartner ให้เป็นผู้นำใน 5 อันดับของรายงาน magic quadrant

เราเป็นผู้นำในทุกสิ่งที่เราดำเนินการเรามาดูกันว่าเหตุใดGartnerจึงให้การยอมรับให้Informaticaเป็นผู้นำในตลาดระดับองค์กรที่สำคัญนี้


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


bottom of page