top of page
  • Writer's pictureVintcom Technologies

ลองใช้งานโซลูชัน Informatica ฟรี!

Updated: Mar 14, 2022


ลองใช้งานโซลูชัน Informatica ฟรี!

ตั้งแต่การผสานรวมข้อมูล คุณภาพข้อมูล ไปจนถึงการจัดการข้อมูลMetadata ด้วยข้อเสนอบริการจัดเก็บข้อมูลในระบบCloudแห่งแรกจาก Informatica ที่ช่วยให้การจัดส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ขององค์กรต่าง ๆ ง่ายขึ้น เลือกรุ่นทดลองใช้งานที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่สุดได้ที่ด้านล่างนี้


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


bottom of page