• Vintcom Technologies

Blog TechTalk Thai

Updated: Apr 26


บล็อก TechTalk Thai

คุณภาพของข้อมูลที่ไม่ดีอาจทำให้บริษัทเสียหายนับล้านบาท ลดความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเรียนรู้กันว่ากระบวนการกำกับดูแลข้อมูลนั้น จะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >