top of page
partnersBanner.jpg

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้นำด้านการจัดการข้อมูลในระบบคลาวด์สำหรับองค์กร 

Vintcom และ Informatica

Informatica เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของโลก ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ และเป็นแรงขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลให้เต็มประสิทธิภาพ เรามุ่งมั่นในการเร่งสร้างนวัตกรรมและผลักดันความเติบโตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจให้แก่พาร์เนอร์ของเรา 

มาดูกัน

สร้างความได้เปรียบในเชิงกลยุทธิ์ให้กับบริษัทของคุณ ด้วยการสนับสนุนที่เหนือชั้นจาก Informatica และ Vintcom 

ยกระดับความสามารถด้านการขายและด้านเทคนิค 

  • รับการฝึกอบรมแบบครบวงจร และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการขายของเรา 

การสนับสนุนด้านการขายและด้านเทคนิค 

  • เราให้ความช่วยเหลือบริการก่อนการขาย การขาย และหลังการขายแก่พาร์ทเนอร์ทุกราย  

สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  

  • เราสามารถช่วยคุณ Go To Market และให้ความช่วยเหลือแก่คุณด้วยโปรแกรมจัดกิจกรรมทางการตลาด 

ทำงานร่วมกัน

การฝึกอบรมและการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

โปรแกรมการรับรอง
โปรแกรมการรับรอง

โปรแกรมสนับสนุนใบรับรองการฝึกอบรม 

ประโยชน์จาก Informatica Foundation Series ที่มอบข้อเสนอการฝึกอบรมล่าสุด เพื่อได้รับรับการรับรองจากโซลูชันของ Informatica

มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ                   และ               

ยกระดับความสามารถด้านการขายและด้านเทคนิค

ยกระดับความสามารถด้านการขายและด้านเทคนิค 

รับการฝึกอบรมแบบครบโซลูชั่น พร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และการขายของเรา 

การสนับสนุนด้านการขายและด้านเทคนิค

การสนับสนุนด้านการขายและด้านเทคนิค 

เราให้ความช่วยเหลือบริการก่อนการขาย การขาย และหลังการขายแก่พาร์ทเนอร์ทุกราย  

การรับรอง

การรับรอง 

ใช้ประโยชน์จาก Informatica Foundation Series ที่มอบข้อเสนอการฝึกอบรมล่าสุด และโอกาสในการ ได้รับการรับรองจากโซลูชันของ Informatica 

bottom of page